An international symposium examines the Beatles' White Album.